Tanımlar ve Özellikler
  • Kereste
  • İnşaatlık Kereste
Kereste

Kereste haline getirilmiş kesilmiş ağaçlar yapı sektöründe farklı ihtiyaçlar için kullanılmaktadır.

Ağaçlar doğaları gereği farklı özgül ağırlığa ve sertliklere sahiptir.

Çok sert, sert, orta sert, yumuşak ve çok yumuşak olarak sınıflandırılan ağaçlar üretim, kalite, kullanım alanı, tedarik kolaylığı ve arz-talep durumlarına göre fiyatlandırılmaktadır.

Yoğunluk, elastikiyet, eğilme direnci, liflere parelel basınç direnci, dinamik eğilme direnci gibi özellikler nitelikleri belirler.

Kullanım yerlerine göre bu bilgiler önem kazanır.

İnşaatlık Kereste

İnşaatlık keresteler, beton kalıplarında, kolon, kiriş, perde duvarı yapımında kullanıldığı gibi tamamı ahşap olan yapılarda farklı bileşenler olarak da kullanılır.

MONKA, kullanım amacınıza uygun olarak kaliteli inşaatlık kereste seçenekleri sunar